وبلاگ / اخبار
نظرسنجی
به نظر شما کدام روش برای پرداخت هزینه بهتر است؟
مقالات

  جوهر پلاتر برای سریهای 5000 و 5500 اچ پی

  HP 5000 Series Plotters

  HP 5500 Series Plotters

  جوهر پلاتر پنج لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

   
   
  رنگ (1):
  رنگ (2):
  رنگ (3):
  رنگ (4):
  رنگ (5):
  رنگ (6):
  نوع چاپگر یا پلاتر:
  88,000 تومان
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

   
   
  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

   
   
  رنگ (1):
  رنگ (2):
  رنگ (3):
  رنگ (4):
  رنگ (5):
  رنگ (6):
  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست

  جوهر پلاتر یک لیتری برای سریهای زیر و پلاترهای هم رده:

  hp 5000

  hp 5500

  و...

   
   
  نوع چاپگر یا پلاتر:
  موجود نیست